Per 1 februari 2019 is de partijbemonstering komen te vervallen, er is nu alleen vrachtbemonstering toegestaan.

Betreffende de vrachtbemonstering zijn er ook wijzigingen:

Uiterlijk de dag voor bemonstering om 15:00 uur dient Accremon alle gegevens bij de NVWA te hebben aangeleverd.
Deze gegevens bestaan uit:
– Naam, adres en de kvk-nummers van leverancier, afnemer en vervoerder.
– Datum van geplande monstername en het tijdvak van maximaal 2 uur waarbinnen de geplande bemonstering plaatsvindt.
– Locatie waar de vracht bemonsterd wordt.
– Identificatienummer van de monsternemer.

Meer bemonsteringen op een dag

Geplande bemonsteringen vinden binnen een tijdvak van maximaal twee uur plaats. Bij constante aanvoer of afvoer van dikke fractie na mestscheiding op een intermediaire onderneming om te bemonsteren geldt nu meer flexibiliteit. Bij een intermediaire onderneming die per dagdeel tenminste vijf vrachten dikke fractie laat bemonsteren door een onafhankelijke monsternemer of op een dag tenminste 10 vrachten laat bemonsteren mag de monstername ook binnen een dagdeel of dag plaatsvinden.
Elke vracht binnen het dagdeel of een dag moet wel afzonderlijk gemeld worden onder vermelding van de bemonsteringslocatie, nummer monsternemer, n.a.w en KVK nummer van de leverancier, afnemer en vervoerder.
Meer flexibiliteit bij aanmelding monsternames:
– Bij vijf vrachten op een dag is het tijdvak een dagdeel: ochtend van 06:00 uur – 12:00 uur of middag van 12:00 – 18:00 uur.
– Bij tien vrachten op een dag is het tijdvak een dag: van 06:00 uur – 18:00 uur.
– Bij monsternames tussen 18:00 – 06:00 uur geldt het standaard tijdvak van twee uur.

In de maand Juli hebben we ons wagenpark uitgebreid met 3x Ford Transit Connect. Wordt het een stuk mooier op de weg !!