Per 1 oktober 2017 is het door de overheid verplicht gesteld om vaste mest met code 13 en 43, of een mengsel waarin deze codes voorkomen, te laten bemonsteren door een onafhankelijke monsternemende organisatie.

 

Accremon BV is een samenwerkingsverband aangegaan met ROBA Laboratorium BV, dat voor deze onafhankelijke bemonstering conform AP06 is geaccrediteerd. ROBA Laboratorium BV huurt de medewerkers van Accremon BV in om voor haar deze onafhankelijke bemonstering uit te voeren en daarmee wordt voldaan aan alle voorwaarden om deze bemonsteringen uit te mogen voeren.